ພວກເຮົາໄດ້ຜ່ານ ISO 9001 ແລະ AS 9100D ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຫຼາຍກວ່າ 20 ປີ, NADCAP- NDT (ການກວດສອບອະນຸພາກແມ່ເຫຼັກ) ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໃນປີ 2019.

ເຣໃບ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ການ​ເປັນ​ດັ່ງ​ລຸ່ມ​ນີ້​.